Privacy in onderwijs

Deelnemers

Onderstaande partijen hebben de intentieverklaring ondertekend en maken op basis daarvan gebruik van het vastgestelde model voor een verwerkersovereenkomst.
Bij het vernieuwen van de contracten (tegen 1 september 2018) is het belangrijk dat u deze verwerkersovereenkomst mee gaat gaat opnemen. (U hoeft op dit ogenblijk de softwareleveranciers nog niet expliciet te contacteren daarvoor)

Onderwijsverstrekkers:

  • GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)
  • Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)
  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Provinciaal onderwijs Vlaanderen (POV)
  • Vrije CLB-koepel vzw (VCLB)
  • Federatie Centra voor Basiseducatie

Leveranciers van digitale onderwijsmiddelen: